Street Art of group " P'jatka"(Anna Kyseleva, Fedor Boginskii, Anastasiya Podervyanska, Olexandr Smyrnov, Konstantin Sinitskii) to "Pavlovfest"
in Pavlov Hospital
Kiev